Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije razpisuje štipendije za največ 5 slovenskih državljanov, ki bodo v študijskem letu 2012/2013 vpisani v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. Rok za oddajo prijav je 25. maj 2012.

Višina štipendije za študijsko leto 2012/2013:
– mesečna štipendija v višini 1.200,00 EUR
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 52,90 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini 150,00 EUR za potne stroške.

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vidno označene z napisom 125. javni razpis

Razpisno gradivo ter dodatne informacije najdete na spletni strani Javnega sklada.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 16. 12. 2011

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)