Vlada Republike Slovenije je na seji 19. 7. 2012 dala soglasje k pogojem in višini štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, ki jih je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije določil v Javnem razpisu za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v študijskem letu 2012/2013.  

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so ena izmed vrst štipendij po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). V skladu z zakonom odloča o dodelitvi štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Sklad). Te štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz ZŠtip ter pod pogoji in v višini, ki jih v javnem razpisu, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije določi Sklad.  

Na podlagi razpisa bo predvidoma podeljenih 150 štipendij.

Celotna novica in vir: MDDSZ, 19. 7. 2012

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)