Univerza v Novi Gorici je za študijsko leto 2011/2012 objavila javni »Razpis za dodelitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze v Novi Gorici za študijsko leto 2011/2012«.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študentov, ki so v študijskem letu 2011/2012 oziroma bodo ob prijavi kot redni študentje prvič vpisani v 1. letnik ali v višji letnik dodiplomskega študijskega programa ter za študente, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik ali v višji letnik podiplomskega študijskega programa.

Štipendije so na voljo za študijski program 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse, za študijska programa 2. stopnje Okolje in Eksperimentalna fizika ter za študijske programe 3. stopnje Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, Fizika, Jezikoslovje, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Primerjalni študij idej in kultur in Znanosti o okolju.

Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za štipendije po tem razpisu znaša 150.000 evrov.

Na ta način želimo na Univerzi v Novi Gorici študentom povečati dostopnost tistih študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki nimajo koncesije ter omogočiti učinkovitejše izkoriščanje inovativne sheme sofinanciranja doktorskega študija, ki ga je uvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, a študentom zagotavlja le 50% pokritja šolnine.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si.

 

Vir: UP, 15. 9. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)