V preteklem letu smo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo že opozarjali na pozornost pri izbiri t.i. transnacionalnega izobraževanja. Ugotavljamo, da se v Sloveniji vse pogosteje pojavljajo organizacije, ki  izvajajo tovrstno izobraževanje. V večini primerov so te organizacije ustrezno akreditirane, nekatere pa ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Študente ponovno opozarjamo na potrebno pozornost pri odločitvi o študiju, zlasti z vidika javne veljavnosti pridobljene izobrazbe v Republiki Sloveniji.

Zaradi spodbujanja ustvarjanja skupnega evropskega visokošolskega prostora, usmerjanja k učinkovitim načinom povezovanja in zaščite udeležencev izobraževanja in imetnikov diplom, izdanih v okviru tega izobraževanja, so v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 86/2009 – ZViS-G) urejene pojavne oblike tovrstnega izobraževanja, ki ga tuje visokošolske organizacije izvajajo v Sloveniji in slovenske visokošolske organizacije v tujini. Spremenila se je tudi pristojnost za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. S prvim marcem 2010 je pričela delovati Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V slovenski zakonodaji je, kot že navedeno, s spremembo posebej uzakonjeno tudi transnacionalno izobraževanje.

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa. Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se v Republiki Sloveniji lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen. Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, lahko izvajajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje v tujini na podlagi pogodbe z ustreznim visokošolskim zavodom v tujini in podeljujejo slovensko javno listino. Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja ter obvezne sestavine pogodbe za izvajanje tovrstnega izobraževanja določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ob upoštevanju “Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education (EC/UNESCO, Riga, 06. 06. 2001, revised version 2007)”. K pogodbi je pred začetkom izvajanja izobraževanja potrebno pridobiti soglasje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

 

Bodočim študentom zato svetujemo, da so pozorni pri izbiri tovrstnih oblik študija ter preverijo ustreznost pogodb med izobraževalnimi institucijami, ki izvajajo izobraževanje.  1. maja 2010 bo  naloge izdajanja soglasij prevzela Nacionalna agencija RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS).
 
Seznam visokošolskih zavodov, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov se nahaja na naši spletni strani in se redno ažurira.

 

Vir MVZT

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)