Vlada RS je na 134. redni seji sprejela Tretje periodično poročilo po Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki predstavlja sprejete ukrepe in napredek pri udejanjanju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2003 do leta 2010.

 

V njem pišejo o pravici do dela, stopnji tveganja revščine, dostopnosti do storitev javnih služb, stanovanjskem gospodarstvu in pravici do primernega stanovanja, pravici do udeležbe v kulturnem življenju ter o prepovedi diskriminacije.


Dostopnost do storitev javnih služb se krepi skozi nadgradnjo kapacitet. Institucionalno varstvo starejših ljudi opravljajo predvsem domovi za starejše, ki so praviloma javni socialnovarstveni zavodi. Povečuje pa se tudi število tovrstnih zasebnih ustanov – koncesionarjev. V zadnjem času se veliko pozornosti namenja pomoči na domu, oskrbovanim stanovanjem, dnevnemu varstvu, pomoči na daljavo in drugim programom socialnega varstva. Vključenost otrok v vrtce se povečuje, vendar pa je v prihodnjih letih pričakovati povečano potrebo po zmogljivosti vrtcev. V šolskem letu 2008/09 je v Republiki Sloveniji delovalo 845 vrtcev, od tega 24 zasebnih vrtcev.

 

Vir in več: MDDSZ, 12. 5. 2011, 134. redna seja Vlade RS

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)