V drugem krogu volitev za rektorja UP, v katerem je glasovalo 435 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, zaposlenih na univerzi in veljavno izvoljenih v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca, in  75 študentov, tj. skupaj 510 volilnih upravičencev (81,1 odstotka), so z 254 glasovi izvolili za novega rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča.

Drugi kandidat, prof. dr. Darko Darovec je prejel 244 glasov od vseh 498 oddanih veljavnih glasovnic.

Prof. dr. Dragan Marušič, dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), predlagan s strani Senata UP FAMNIT in Znanstvenega sveta Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT oziroma UP Inštitut Andreja Marušiča – UP IAM), je v svojem programu »Neugnano naprej«, izpostavil udejanjanje univerze, ki je, tako Marušič, prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha, skozi dva sočasna vsebinska procesa: s podajanjem znanja in znanosti potrebnih iz preteklosti ključnih za razumevanja sedanjosti, in ustvarjanjem novega znanja potrebnega za sooblikovanje skupne prihodnosti. Za dosego točke, ki omogoča polno uresničevanje obeh procesov, predlaga sedem korakov (Redefinicija identitete in poslanstva. Prostor za mlade, ki so prihodnost sveta. Tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem nasploh. Uravnotežena celota avtonomnih članic. Znanstvena odličnost. Onkraj znanega usmerjena radovednost. Prostorska infrastruktura in staro mestno jedro v Kopru.).

Več na UPR, 14. 11. 2011

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)