Študentski svet Univerze v Mariboru, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, je najvišji predstavniški organ študentov na Univerzi v Mariboru, ki ob rektorskih volitvah oblikuje tudi svoje mnenje o kandidatih za rektorja. Ker to mnenje skupaj oblikujejo najvišji predstavniki posameznih fakultet, ki najbolje poznajo delovanje univerze in iz tega razloga tudi znajo oceniti primernost programov kandidatov za mesto rektorja, ima le-to veliko težo.

Zato je v skladu s 4. odst. 9. člena Pravilnika o volitvah rektorja potekala predstavitev vseh kandidatov, in sicer na 2. izredni seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Po seji je Danijel Vuk, prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, v imenu Študentskega sveta Univerze v Mariboru podal mnenje o kandidatih za rektorja. Po tehtnem premisleku in konstruktivni debati so se skupaj odločili, da podajo pozitivno mnenje kandidatu prof. dr. Marku Marhlu. Razlogi za podajo pozitivnega mnenja so bili naslednji: kandidat je predstavil konkreten program za študente, njegova ocena iz študentske ankete je med najvišjimi med profesorji na Univerzi v Mariboru, ravno tako ima za sabo bogate izkušnje na raziskovalnem področju.
Hkrati so se delno strinjali tudi s programskimi usmeritvami prof. dr. Jerneja Turka in prof. dr. Igorja Tičarja.

Študentski svet Univerze v Mariboru od prihodnjega rektorja pričakuje, da bo znal prisluhniti študentom, saj je bilo tako med predstavitvijo kandidatov kot tudi med samo razpravo velikokrat poudarjeno, da so profesorji tukaj zaradi študentov in ne obratno, zato si je potrebno prizadevati za kakovosten študij. Ravno tako naj bi imel posluh za vse aktivnosti študentov, ki se naj ohranijo in dobijo dodaten pomen, če bi se jih vedno bolj udeleževali tudi profesorji. V času pred volitvami se je pojavil tudi pomislek, da se manipulira s študenti, vendar je Danijel Vuk ob tem pojasnil, da študentje znajo razmišljati s svojo glavo in si ustvariti svoje mnenje, ki ga znajo argumentirati, kar je bilo tudi danes razvidno na razpravi. Študentski svet Univerze v Mariboru tako podaja pozitivno mnenje na podlagi že prej omenjenega pravilnika in to mnenje ni zavezujoče za elektorje.

prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Danijel Vuk l.r.

 

Vir UMB

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)