Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je z velikim zadovoljstvom sprejel novico, da bodo starši otrok s posebnimi potrebami, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, po sedmih letih prizadevanj vendarle lahko uveljavili enake pravice, kot veljajo za vse druge šoloobvezne otroke.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je namreč vsem petim socialno-varstvenim zavodom (centrom za usposabljanje, delo in varstvo), ki izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja, omogočilo vpis v razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Otroci s tem pridobijo pravico do subvencioniranega prevoza v šolo in domov, do subvencionirane prehrane, do subvencioniranga programa šole v naravi in druge pravice, kot jih imajo vsi drugi šoloobvezni otroci.

To je velik dosežek staršev, centrov za usposabljanje in navsezadnje tudi Varuha, ki so si vrsto let prizadevali za izenačitev pravic vseh šoloobveznih otrok. Pri Varuhu so se s problemom ukvarjali v letih 2013 in 2014, saj so nas nanj opozorili starši in predstavniki centrov za usposabljanje. O tem so pisali v Letnem poročilu Varuha za leto 2014.

Kljub razmeroma dolgemu obdobju, ki je žal preteklo od prvih zahtev po uresničitvi načela enakosti, pa smo zadovoljni, da smo bili vsi skupaj v svojih prizadevanjih uspešni. Zato odločitev ministrstva z zadovoljstvom pozdravljamo.

Varuh človekovih pravic

Vir: Varuh človekovih pravic, 23. 9. 2016

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)