Študija Evropske komisije ugotavlja, da imajo od prožne ureditve delovnega časa koristi delodajalci in delavci. Poročilo skupine strokovnjakov je objavljeno v času, ko se bodo ministri, pristojni za področje enakosti spolov, sestali v Bruslju na neformalnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o novi strategiji za enakost žensk in moških za obdobje 2010–2015.

“Namen prožne ureditve delovnega časa, varstva otrok in oskrbe drugih vzdrževanih članov ter pravic do dopusta je večja stopnja zaposlenosti žensk in moških ter trajnostna stopnja rodnosti,” pravi podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. “V obdobju počasne gospodarske rasti lahko prožna ureditev dela prepreči izgubo delovnih mest. Še naprej moramo napredovati na področju struktur trga dela, ki so družini prijazne: prožnost ureditve delovnega časa in enakost spolov sta pomembna predpogoja gospodarskega okrevanja.”

Poročilo strokovnjakov o “Prožni ureditvi delovnega časa in enakosti spolov” zagotavlja vsesplošen pregled trenutnih praks v 27 državah članicah EU in v državah EGP-Efte (v Islandiji, na Norveškem, v Lihtenštajnu in v Švici). Osredotoča se na notranjo prožnost (v podjetjih in organizacijah), in sicer glede dolžine delovnega časa (na primer skrajšani delovni čas) in njegove organizacije (na primer gibljiv delovni čas ali premakljiv začetek delovnega časa ter prožnost začetka in konca delovnega dne). Glavne ugotovitve poročila:

  1. Na področju prožne ureditve delovnega časa so med državami članicami še vedno zelo velike razlik,
  2. Večja prožnost ureditve delovnega časa ni vedno dobra za enakost spolov,
  3. Nedavni napredek na področju politike kaže, da je prožnost ureditve delovnega časa v političnem programu več držav, čeprav se posebne vsebine lahko razlikujejo.

Poročilo: Prožna ureditev delovnega časa in enakost spolov – Primerjalni pregled 30 evropskih držav
Neformalno srečanje ministrov, pristojnih za enakost spolov

Vir: EU PR rapid, 26. 10. 2010

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)