Namen študijskega obiska je spoznati razvoj in ukrepe lokalnih mladinskih politik v Nemčiji ter izmenjati izkušnje na tem področju z nekaterimi uspešnimi nemškimi lokalnimi skupnostmi.

Študijski obisk je namenjen predstavnikom občin, ki so zainteresirane za razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni, še posebej lokalne instrumente/sheme spodbujanja mednarodne učne mobilnosti mladih v lokalnem okolju s pobratenimi lokalnimi skupnostmi ter želijo z nemškimi kolegi izmenjati izkušnje in jim bodisi predstaviti svoje dobre prakse bodisi spoznati njihove. Udeleženci morajo biti sposobni osnovne komunikacije bodisi v angleškem bodisi v nemškem jeziku.

Rok za prijavo je 19. december 2012.

Vir in več informacij: MVA, 10. 12. 2012

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)