Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko razpisuje vpis v študijski program Študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike (ŠPIRI).

Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti.

Trajanje študija bo v skupnem obsegu 405 ur praviloma ob petkih popoldan (po 13. oz. 14. uri) in ob sobotah dopoldan. Podrobnejše informacije o programu (urnik, predmetnik, …) na spletnem naslovu ŠPIRI ali po elektronski pošti matija.lokar@fmf.uni-lj.si in na tel. številki 01 4766-673.

Rok za prijave je do 1. 7. 2012 [razpisanih mest je 30], predviden začetek študija pa v petek, 28. septembra 2012. Kandidati naj pošljejo prijave po e-pošti na naslov Matija.Lokar(at)fmf.uni-lj.si s poljem zadeva: Prijava ŠPIRI 2012/13 in vsebino: Prijavljam se na ŠPIRI 2012/13, ime, priimek, izobrazba, šola, e-naslov. S tem se uradno prijavljate na izobraževanje.

Vir: SIO, 8. 6. 2012

(Skupno 141 obiskov, 1 današnjih obiskov)