V romskem naselju Smrekec v občini Grosuplje bo v sredo, 25. januarja 2012, ob 12. uri otvoritvena slovesnost ob začetku izvajanja aktivnosti “Romskega izobraževalnega inkubatorja Grosuplje”.

Romski izobraževalni inkubator Grosuplje je del projekta “Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti”, ki ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Projekt koordinira Inštitut za narodnostna vprašanja.

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala te skupnosti. Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu dejavniku za nadaljni razvoj te skupnosti.

Vir: MŠŠ, 24. 1. 2012

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)