V Berlinu se je 13. in 14. 11. 2013 z dvodnevno zaključno konferenco sklenil enoletni projekt Evropske konfederacije sindikatov v izobraževanju (ETUCE) o razvoju učiteljskega poklica v času gospodarske krize (The development of the teaching profession in times of the economic crisis). Ob Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so v projektu sodelovali še sindikalni partnerji iz Nemčije (GEW), Španije (FETE-UGT), Nizozemske (EFEE) in Litve (FLESTU).

Temeljni namen projekta je bil v širši javnosti še okrepiti zavedanje o pomenu izobraževanja in učiteljev v posameznikovem življenju in na ravni družbe kot celote ter izpostaviti problem velikega pomanjkanja učiteljev za nekatera predmetna področja v posameznih evropskih državah. S pomanjkanjem učiteljev se soočajo predvsem v Nemčiji, na Nizozemskem in tudi v Belgiji; manjka pa predvsem ustrezno usposobljenih učiteljev za predmeta fizika in kemija.

Projektne dejavnosti so izhajale tudi iz ugotovitve, da je učiteljski poklic že nekaj časa manj privlačna poklicna izbira, kar se je v času ekonomske krize tudi zaradi številnih varčevalnih posegov v to področje le še okrepilo.

Udeleženci zaključne konference v nemškem glavnem mestu, ki so prišli iz 23 evropskih držav, so se strinjali, da je še posebno v času krize pomembno še dodatno vlagati v izobraževanje. Socialni partnerji v izobraževanju so zaskrbljeni, ker se v številnih izobraževalnih sistemih širom Evrope odražajo negativni vplivi demografskih sprememb in zmanjšanega financiranja. Ob tem Evropska komisija opozarja na nevarnost, da se bodo javne šole tudi v prihodnje soočale s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih učiteljev. Naloga socialnih partnerjev na tem področju je zato iskati odgovor na vprašanje, kako v šole privabiti dobro usposobljene in motivirane posameznike ter tudi kako zdajšnje učitelje zadržati v pedagoškem poklicu. V številnih državah namreč učiteljevanje kot poklicna izbira ni privlačno, status učiteljskega poklica pa se je v času gospodarske krize še poslabšal. ETUCE skrbi, da bi vse omenjeno lahko pomembno vplivalo na kakovost izobraževanja.

S številnimi študijami je Evropska komisija potrdila, da je eden od ključnih sektorjev, ki lahko zagotovi gospodarsko okrevanje in razvoj prav izobraževanje.

Zelo pereč problem v Evropi pa je že nekaj časa tudi nezaposlenost mladih. Povečuje se tudi odstotek tistih mladih, ki nimajo ne zaposlitve niti se ne šolajo. Namen projekta ETUCE, ki se je sklenil v Berlinu, je bil zato tudi najti povezave z delodajalci in oblikovalci zaposlitvene politike, da bi s sodelovanjem dosegli zadane cilje EU 2020 tako na področju izobraževanja kot na področju zaposlovanja.

V sklopu projekta je v organizaciji ETUCE konec maja letos potekalo tudi strokovno srečanje v Ljubljani, ob robu katerega je nastal zanimiv krajši film o aktualnih razmerah v izobraževanju

Analiza internetne raziskave o statusu in privlačnosti učiteljskega poklica v času gospodarske krize (v ang.)

Vir: SVIZ, 20. 11. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)