Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je z današnjim podpisom pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje dala zeleno luč za začetek izvjanja programa “Učne delavnice”. Javno povabilo za izvajalce operacije “Učne delavnice” bo zavod objavil v novembru.

Namen operacije “Učne delavnice” je informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju brezposelnih oseb v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. S programom  “Učnih delavnic” bomo spodbujali subvencionirano zaposlovanje v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetjih oziroma pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih, pa tudi razvoj dejavnosti in zaposlovanje v že obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije ter integracije oseb iz ranljivih brezposelnih oseb.

“Učne delavnice” bodo tako prispevale k aktivnemu vključevanju brezposelnih ranljivih skupin, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo pri pridobivanju ključnih socialnih, poklicnih in delovnih kompetenc, preprečevanju socialne izključenosti in zmanjšanju revščine. Cilj je vključitev 1.000 oseb iz najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih.

Za obdobje 2017-2022 znaša skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo, dobrih 16 milijonov evrov, od tega bo 12,9 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad.

Zavod RS za zaposlovanje bo javno povabilo objavil v novembru 2017.

Vir: MDDSZ, 19. 10. 2017

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)