Visoka šola za zdravstvo Izola je odprla simulacijski center za zdravstveno nego.

Izobraževanje bodočih diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov tvorita dva v metodoloških pristopih različna, vendar nerazdružljiva in enako pomembna dela – teoretični in praktični del. Oba morata biti v koraku z novimi dognanji na področju zdravstvene nege in drugih strok, da zagotavljata kakovostno in kompetentno raziskovanje in izobraževanje. Le-to pa je pogoj za takšno usposobljenost študentov, da se bodo po končanem dodiplomskem in magistrskem študiju lahko aktivno in s polno odgovornostjo vključevali v sistem zdravstvenega varstva.

V izogib strokovnim napakam v kliničnem okolju je leta 2000 Odbor za varovanje zdravja ZDA (Committee on Quality of Health Care) izdal poročilo, v katerem priporoča, da se usposabljanje študentov in zaposlenih izvaja najprej na simulacijskih lutkah in šele tako usposobljeni naj pristopijo k izvajanju zdravstvene nege bolnikov.

Več UPR

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)