Učenci in učitelji v Evropi so polni zanimanja za uporabo IKT, število računalnikov se je od leta 2006 podvojilo in večina šol je zdaj povezanih s spletom. Vendar sta uporaba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in stopnja digitalne usposobljenosti zelo nesorazmerni. Te veščine in podpora učiteljem, da jih prenašajo na učence, potrebujejo močan zagon, so ugotovitve raziskave o uporabi digitalnih tehnologij v šolah po Evropi, ki sta jo za Evropsko komisijo izvedla European Schoolnet in University of Liège.

Glavne ugotovitve:

 1. Le eden od štirih 9-letnikov obiskuje »digitalno visoko opremljeno« šolo, ki ima najnovejšo opremo, širokopasovno povezavo in visoko povezljivostjo (spletno stran, elektronsko pošto za učence in učitelje, lokalno omrežno povezavo, virtualno okolje za učenje).
 2. Le polovica 16-letnikov obiskuje tako »digitalno visoko opremljeno« šolo.
 3. 20 % dijakov ni nikoli ali skoraj nikoli uporabljalo računalnika pri pouku.
 4. Stopnja učencev vključenih v učne dejavnosti v razredu, ki temeljijo na IKT, se poveča, če ima šola posebne formalne politike uporabe IKT.
 5. Obstajajo tudi velike razlike med evropskimi državami. Skandinavske in nordijske države imajo najboljšo tehnologijo (Švedska, Finska, Danska), medtem ko so učenci na Poljskem, v Romuniji, Italiji, Grčiji, na Madžarskem in Slovaškem v veliki večini prikrajšani za ustrezno opremo.
 6. Namizne računalnike so v mnogih šolah zamenjali prenosni in tablični računalniki.
 7. Pomanjkanje opreme še ne pomeni, da ni interesa: nekatere države z najvišjo uporabo računalniške opreme so tiste, ki imajo najmanj opreme (Bolgarija, Slovaška, Ciper in Madžarska).
 8. Za učence je bistvenega pomena, da imajo dostop do IKT tako doma kot v šoli.
 9. Večina učiteljev meni, da obstaja potreba po radikalni spremembi politike na tem področju.
 10. Učitelji so na splošno samozavestni in pozitivno naravnani glede uporabe IKT za učenje. To zaupanje je ključno: usposobljeni in samozavestni učitelji so za zagotavljanje digitalne spretnosti in znanja bolj pomembni kot najnovejša tehnologija.
 11. Vendar pa je usposabljanje učiteljev za uporabo IKT redko obvezno, zato večina učiteljev posveča svoj prosti čas zasebnemu učenju teh spretnosti.
 12. Učitelji uporabljajo računalnike za pripravo učne ure bolj pogosto kot pri samem pouku.

Priporočila izhajajoča iz raziskave:

 • Potreben je enoten pristop k IKT učenju v šolah, kar ne pomeni le investicij v infrastrukturo, ampak tudi večje vložke v izobraževanje učiteljev, nagrade za učitelje, ki v učilnici uporabljajo IKT, in ustanovitev delovnega mesta IKT koordinatorja v šolah.
 • Na EU ravni bi morala Evropska komisija delati na manjšanju razlik v IKT učenju med državami, podpreti projekte za nove pristope ki učenju s pomočjo digitalnih tehnologij, podpreti visoko kvalitetna digitalna učna gradiva za učitelje in redno preverjati napredek pri uporabi digitalnih tehnologij in razvoju digitalnih kompetenc.

Vir: Europa.eu, 19.4.2013 in SAFE-SI, 7. 5. 2013

(Skupno 78 obiskov, 1 današnjih obiskov)