Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je pripravil publikacijo Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Dokument je nastal z namenom, da bi bil v pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč.V priporočilih so opredeljena načela, kako je treba pravilno ukrepati in navedeni pogoji za nemoteno ukrepanje, npr. priprava potrebnih seznamov imen in telefonskih številk, podatkov o zdravstvenih posebnostih otrok, organizacija usposabljanja osebja za nudenje prve pomoči, zagotavljanje opreme za prvo pomoč…

S priporočili in načrtom vrtca za ukrepanje morajo biti sezanjeni vsi zaposleni, o načrtupa je treba seznaniti tudi starše.

Vir: IVZ, 2. 9. 2011

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)