Na spletni strani Univerze v Ljubljani je z dne 8. 5. 2013 objavljeno vabilo visokošolskim učiteljem na brezplačno izobraževanje “Retorika za visokošolske učitelje”

IZVAJALEC: doc. dr. Hotimir Tivadar, slovenist in fonetik

TERMIN IN KRAJ DELAVNICE: 17. in  18. maj  2013 (v dopoldanskih urah) na Filozofski fakulteti v Ljubljani

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče;  predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo. Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je AKTIVNO SODELOVANJE, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

Cilji:

  • izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten govor nujen  za boljše poučevanje
  • zavedanje različnih govornih položajev
  • zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega
  • kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu

Stroške izobraževanja krije projekt »Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)«.

Prijavite se lahko do 16. maja 2013 preko spodnje povezave: Prijava na izobraževanje

Na posamezno izobraževanje bo sprejetih prvih 15 prijavljenih oseb. Po prijavi boste po e-pošti prejeli obvestilo o uspešnosti prijave in ostalih praktičnih informacijah o izvedbi.

Za morebitna ostala vprašanja so vam na voljo preko elektronskega naslova luka.hrovat@ff.uni-lj.si ali telefonske številke: 01 241 10 46.

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)