Univerza v Ljubljani je na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu, ki ga je izvedlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, iz Evropskega socialnega sklada pridobila sredstva za izvajanje programa skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje  2007–2013, v okviru 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ 1.187.201,72 evrov, od tega 85 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 15 odstotkov Republika Slovenija.
Projekt se bo izvajal od 2. 7. 2010 do 30. 6. 2013.

Več UL, 16. 3. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)