Uvodni nagovor prorektorice prof. dr. Maje Makovec Brenčič:

Izziv zaposlenosti, torej tistih diplomantov, ki so že našli zaposlitev in seveda želijo zaposlitev ohraniti, kot tistih, ki si pot do svojega prvega delovnega mesta še utirajo, je vse bolj zahtevna.

Po raziskavi Ministrstva za delo iz maja 2013, ki sta ga skupaj pripravila prav ZZZS in Minstrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, je bilo aprila 2013 glede na stopnjo izobrazbe (poročilo, str. 13), to je od osnovnošolske izobrazbe in manj do terciarne izobrazbe – 18,6 % oseb s terciarno izobrazbo brezposelnih; v decembru 2008 je bilo takšnih 11,9 %. Pri tem moramo seveda imeti tudi v mislih, da je delež mladih s terciarno izobrazbo v tem obdobju rastel. Med brezposelnimi v starosti od 25-29 let je bilo letos aprila terciarno izobraženih že 26,9 % oseb.

Prav v duhu sedanjih in prihodnjih izzivov zaposlovanja je v letu 2013 na Univerzi v Ljubljani nastala raziskava o zaposlenosti diplomantov UL, saj je prva in osnovna skrb Univerze v Ljubljani, da s kakovostnimi in aktualnimi študijskimi programi in ostalimi aktivnostmi pripravimo diplomante tako, da tudi čim prej najdejo svojo prvo zaposlitev. Ta raziskava je tudi spodbudila, da na Univerzi odprejo diskusije o zaposljivosti mladih ter z vsemi ključnimi sogovorniki: delodajalci, študenti, institucijami, ki se ukvarjajo z zaposljivostjo mladih ter izobraževalnimi ustanovami, kot je UL, odprejo dialog o sedanjih in prihodnjih aktivnostih, ki jih moramo vsi skupaj ustvarjati in izvajati za trajnejši razvojno naravnan ekosistem zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

Vir in več: UL, 16. 12. 2013

  • Raziskavo o zaposlenosti diplomantov UL (2013) je predstavil prorektor prof.dr. Goran Turk in podal naslednje ugotovitve:
  • V okrogli mizi na temo zaposljivosti diplomantov in izzivov povezanih s tem, so sogovorniki izpostavili naslednje ključne misli in sporočila:
(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)