Univerza v Mariboru se je julija 2012 ponovno odločila za EUA evalvacijo. Program Zveze evropskih univerz (European University Association, EUA) je podpora strateškemu spreminjanju visokošolskih institucij s pomočjo zunanje evalvacije. EUA ponuja univerzi priložnost, da oceni svoje zmožnosti za upravljanje kakovosti ter omogočiti širjenje primerov dobre prakse, vrednotenje ter razvijanje skupnih konceptov strateškega razmišljanja.

EUA evalvacija se osredotoči na institucijo kot celoto in pri tem posebej na procese odločanja, univerzitetno strukturo in učinkovitost strateškega upravljanja univerze. Zunanja evalvacija pomaga univerzi, da preveri dolgoročne in srednjeročne cilje, ugotovi zunanje in notranje ovire, ki vplivajo na razvoj, razpravlja o strategijah za krepitev kakovosti ob upoštevanju teh ovir. Večji del evalvacije je usmerjen na vsebine internega zagotavljanja kakovosti, ki so opredeljene v Standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v Evropskem visokošolskem prostoru (ESG).
 
Univerza najprej izdela samoevalvacijsko poročilo, sledita dva obiska evalvacijskega tima, ki ga sestavljajo nekdanji rektorji in univerzitetni profesorji iz različnih držav. EUA tim pripravi poročili z oceno stanja in predlogi za izboljšavo, na podlagi katerih univerza gradi možnosti za izboljšavo svojega delovanja.
 
Univerza v Mariboru je bila prvič ocenjena leta 1998, v juliju 2012 pa se je odločila za ponovno EUA evalvacijo. Skladno s tem je potrebno do februarja 2013 EUA posredovati samoevalvacijsko poročilo, ki je ključnega pomena pri evalvaciji in lahko Univerzi v Mariboru služi kot izhodišče za spremembe.
 
Končno evalvacijsko poročilo bo Univerza v Mariboru s strani EUA prejela oktobra prihodnje leto.

Vir: UM, 18. 1. 2013

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)