Prof. dr. Avrelija Cenčič je prejela Jabolko kakovosti 2011 za projekt Tradicionalna hrana v boju proti patogenom v prehrambeni verigi.

Za preživetje človeštva je potrošnja prehrane bistvenega pomena. Kljub temu natančni mehanizmi dojemanja in izbiranja hrane niso znani. Poleg tega ljudi vedno bolj skrbi vloga hrane pri njihovem zdravju. Ta vidik postaja vedno bolj pomemben v luči nedavne prehrambne krize.

Projekt s pomočjo večdisciplinarnega pristopa združuje proizvodnjo hrane, varnost in kakovost hrane ter potrošniško dojemanje boja proti patogenom, ki se prenašajo s hrano s pomočjo radicionalnega načina pridelave hrane. S tem področjem se ne ukvarja še noben redni študijski program, zaradi česar projekt na nek način orje ledino na tem področju. Delo je potekalo v obliki predavanj, strokovnih ekskurzij in projektnega dela. Udeleženci so pridobili strokovne kompetence in nova znanja, ki jih bodo s pridom uporabili pri svojem delu. Projekt bo tako dolgoročno vplival na širše mednarodno okolje. Odlična predpriprava in dobro vodenje projekta z porazdeljenimi vlogami med partnerji sta dala dobre merljive rezultate.

Projekt je pomemben za organizacijo in njene potrebe tudi z vidika, da je bil to prvi Erasmus intenzivni program organizacije, kar je doprineslo k večanju kompetenc vključenih zaposlenih na tem področju in kot ustrezno izveden pomeni nadaljnji korak k internacionalizaciji fakultete, njenih profesorjev in študentov.

Vir: UM, 12. 12. 2011

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)