Univerza v Mariboru je za vpis na dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2012/2013 razpisala skupno 6588 vpisnih mest, od tega 4910 vpisnih mest za redni način študija in 1678 vpisnih mest za izredni način študija.

  • Za univerzitetne študijske programe je razpisanih 3152 vpisnih mest, od tega 2639 mest za redni način študija in 513 vpisnih mest za izredni način študija.
  • Za visokošolske strokovne študijske programe je skupno razpisanih 3350 vpisnih mest, od tega za redni način študija 2185 vpisnih mest in za izredni način študija 1165 vpisnih mest.
  • Za enoviti magistrski študijski program (Splošna medicina Medicinske fakultete UM) je razpisanih 86 vpisnih mest za redni način študija.

V prvem prijavnem roku je Visokošolska prijavno-informacijska služba UM prejela skupno 4553 veljavnih prijav slovenskih državljanov. Za vpis na redni način študija se je prijavilo 4283 kandidatov, na izredni način študija pa 270 kandidatov.

  • Za vpis na univerzitetne študijske programe se je prijavilo 2130 kandidatov, na visokošolske strokovne študijske programe pa 2423 kandidatov. V izbirnem postopku prvega prijavnega roka je bilo sprejetih skupno 3308 kandidatov.
  • 3037 kandidatov je bilo sprejetih na redne študijske programe in 271 kandidatov na izredne študijske programe. Na visokošolske strokovne študijske programe je bilo sprejetih 1753 kandidatov, na univerzitetne študijske programe pa 1555 kandidatov.

Na svojo prvo študijsko željo je bilo sprejetih 2708 kandidatov (81,9 % vseh sprejetih kandidatov), na drugo študijsko željo je bilo sprejetih 471,5 kandidatov (14,2 % vseh sprejetih kandidatov) in na tretjo študijsko željo 128,5 kandidatov (3,9 % vseh sprejetih kandidatov).

V prvem prijavnem roku je bilo na Univerzo v Mariboru skupno sprejetih 27 zlatih maturantov, od tega 16 na Medicinsko fakulteto, 4 na Fakulteto za naravoslovje in matematiko, 2 na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in po 1 kandidat na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za varnostne vede, Pravno fakulteto in na interdisciplinaren študijski program Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakultete za strojništvo.

Sklep o omejitvi vpisa je bil letos sprejet za 20 študijskih programov, od tega za 13 univerzitetnih študijskih programov, 6 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 1 enoviti magistrski študijski program, in sicer na vseh za redni način študija. Podrobnejši podatki o številu sprejetih kandidatov in minimumih točk so objavljeni na spletni strani www.vpis.um.si, povezava »Podatki«.

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2012. Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni 21. avgusta 2012 na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na visokošolskih zavodih.

V drugem prijavnem roku se bodo lahko na še prosta vpisna mesta prijavili vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu 2012/2013, ne glede na to ali so že bili sprejeti v prvem prijavnem roku. Prijaviti se bo mogoče po pošti z obrazcem Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 (obrazec DZS, 1,71/2), ki ga je potrebno priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe, ali z oddajo elektronske prijave na spletnih straneh www.vpis.um.si , www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.upr.si in www.ung.si. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 (obr. DZS, 1,71/2) bo v prodaji od 20. avgusta 2012 v večjih papirnicah in knjigarnah, dostopen pa bo tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Vir: UM, 24. 7. 2012

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)