V torek 25. 1. 2011 se je sestal na redni seji Senat Univerze v Mariboru. Seji je prisostvoval tudi novoizvoljeni rektor prof. dr. Danijel Rebolj.

Senatorji so obravnavali in potrdili Program dela UM za leto 2011, vloge za akreditacijo novih študijskih programov 2. Stopnje Filozofske fakultete, ter spremembe študijskih programov 2. Stopnje Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za naravoslovje in matematiko in študijskih programov 2. In 3. stopnje Fakultete za strojništvo.

Prav tako so senatorji potrdili 12 novih tem doktorskih disertacij kandidatov s FKKT, MF, EPF, PF, FL, FF, FNM, FERI in FKBV, UM bo po novem sodelovala z Norveško univerzo za naravoslovne vede in Tehniško Univerzo v Brnu.

Senat Univerze v Mariboru predlaga DZ Republike Slovenije spremembo Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru in sicer tako, da se spremeni 4. alineja 1. od. 3. člena tako, da glasi:
»Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, skrajšano ime: UM FGPA, sedež: Maribor, Smetanova 17.«

Nove bodo tudi diplome in svečane listine UM, ki so jih potrdili danes senatorji, ki so se seznanili tudi z dokumenti Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS. Sprejeli so tudi spremembe habilitacijskih pogojev na članicah UM ter dali predhodna soglasja k izvolitvam v nove nazive izredni profesor, docent, višji predavatelj in predavatelj, asistent in strokovni sodelavec.

Izvolili so tudi nove redne profesorje in sicer:

• red. prof. dr. Boris ABERŠEK (FNM) izvoljen v naziv REDNI PROFESOR še za predmetno področje »didaktika tehnike«.
• dr. Boštjan BREŠAR (FNM) za predmetno področje »matematika«.
• dr. Janja ČRČINOVIČ ROZMAN (PEF) za predmetno področje »specialna didaktika (podpodročje glasba)«.
• dr. Dragica HARAMIJA (FF) za predmetno področje »mladinska književnost«.
• dr. Iztok PODBREGAR (FVV) za predmetno področje »vodenje in upravljanje varnostnih organizacij«.
• dr. Matjaž ZWITTER (MF) za predmetno področje »onkologija in radioterapija«.

Vir UM, 25. 1. 2011

(Skupno 40 obiskov, 1 današnjih obiskov)