UMAR je v zbirki Delovni zvezki objavil študijo z naslovom Predšolska raven izobraževanja v Sloveniji in mednarodna primerjava z državami EU avtorice Tanje Čelebič.

V povzetku vsebine več kot 120 strani dolge študije je zapisano:

Dostopna in kakovostna predšolska vzgoja in varstvo je pomembno področje blaginje prebivalstva. Delovni zvezek prikazuje izbrane vidike predšolske vzgoje v Sloveniji in v primerjavi z EU-27. V Sloveniji se vključenost otrok v predšolsko vzgojo povečuje, a ne dosega ciljev EU. Ob tem se povečujejo tudi kapacitete vrtcev in izdatki za predšolsko vzgojo. Ob povečanju števila rojstev v zadnjih letih se pojavlja v vrtcih problem zagotavljanje dovolj velikega števila vpisnih mest. Povečevanje potreb po mestih v vrtcih pričakujemo tudi v prihodnje. Število zasebnih vrtcev in otrok, vključenih vanje se povečujeta, a večina vrtcev prejema tudi javna sredstva. Visok pa je delež zasebnih izdatkov za predšolsko vzgojo. Slovenija v primerjavi s povprečjem EU-27 dosega ugodno razmerje med številom vpisanih in številom učnega osebja, kar je na mednarodni ravni pogosto uporabljeno merilo kakovosti.

Vir>> UMAR publikacije

(Skupno 39 obiskov, 1 današnjih obiskov)