UNESCO je izdal novo poročilo EFA Global Monitoring Report 2011 z naslovom »The hidden crisis: Armed conflict and education«, v katerem opozarja, da je 28 milijonov otrok po svetu prikrajšanih za izobrazbo, in sicer zaradi oboroženih konfliktov in posledic le-teh (posilstva in druge oblike spolne zlorabe, napadi na šole, kršitve človekovih pravic). To pomeni, da 6. Razvojni cilj tisočletja, izobrazba za vse, h kateremu se je leta 2000 zavezalo prek 160 držav, verjetno ne bo dosežen.

V številnih regijah je sicer na področju izobrazbe že prišlo do napredka, za regije, v katerih pa še vedno potekajo konflikti, pa je značilen močan zaostanek tako na področju izobrazbe kot tudi pri doseganju drugih razvojnih ciljev. Poročilo tako letos poziva k oblikovanju celovite agende za spremembe, vključno s sistematično akcijo proti kršitvam človekovih pravic, k ponovnem premisleku o globalnih prednostnih nalogah na področju razvojne pomoči, h krepitvi pravic razseljenih ljudi ter k posvečanju več pozornosti tveganjem za nastanek konfliktov, ki so posledica neizpolnjevanja cilja o zagotavljanju izobrazbe.

Vir: CNVOS, 11. 3. 2011

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)