Konec marca je na sedežu UNESCO v Parizu potekala pripravljalna konferenca o prosto dostopnih virih izobraževanja (OER Road Map Meeting), ki se jo udeležuje tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Pripravljalno konferenco organizira UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Na konferenci sodelujejo pomembnejši predstavniki tako regionalnih skupin držav članic UNESCO, kot ustanov, ki se tako ali drugače ukvarjajo z odprtim izobraževanjem.

Ministrica je 30. marca 2016 nagovorila udeležence konference. Med drugim je dejala, da smo priča prelomnemu razvoju na področju izobraževanja. »Družba postaja vse bolj kompleksna in informirana, in tradicionalni izobraževalni sistemi več ne zadostujejo. Obstajajo nove oblike izobraževanja – spletno in brezplačno. Znanje je v vse večji meri dostopno vsem, povsod in ob vsakem času,« je dejala ministrica in poudarila, da postaja izobraževanje vse bolj odprto in povezano z ostalimi področji države in družbe, kot so pametna mesta, pametna znanost, pameten državljan ipd.

Kot je dejala ministrica, je Slovenija ena od najbolj naprednih držav članic na tem področju, ne le v tej regiji, temveč tudi v Evropi in globalno. »V Sloveniji smo skupaj z vsemi deležniki v izobraževanju, tako zasebnih kot vladnih, strateško zavezani k zasnovi, raziskovanju in uporabi novih pristopov na področju odprtega izobraževanja.« Ob tem je ministrica navedla nekaj ključnih premikov v Sloveniji na področju prosto dostopnih virov izobraževanja: 43 interaktivnih e-učbenikov, več kot 100 obsežnih multimedijskih in interaktivnih e-gradiv in platform za e-gradiva, vse pod prosto licenco. Na področju visokega šolstva in raziskovalnih institucij je spletna stran Videolectures.net dvakrat prejela UNESCO nagrado na področju e-znanosti in tehnologije. Slovenija je aprila 2014 tudi predstavila iniciativo »Opening up Slovenia« – Odprimo Slovenijo z izobraževanjem, septembra 2015 pa je Slovenija sprejela tudi Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 2015-2020, ki je skladna s priporočili Evropske komisije.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je leta 2015 formalno odgovorila na pobudo UNESCO, da bi septembra 2017 v Sloveniji organizirali drugi Svetovni kongres o prosto dostopnih virih izobraževanja. Organizacija svetovnega kongresa bi bila za Slovenijo relevantno priznanje in strateško pomembna državna, gospodarska in razvojna pozicija. Eden izmed ciljev kongresa je priprava normativnih instrumentov za uporabo prosto dostopnih virov izobraževanja in priprava t.i. priporočil. V tej luči je ministrica na današnji konferenci tudi poudarila interes in podporo za organizacijo tega pomembnega dogodka v Sloveniji. Ob tem se je se zahvalila za podporo generalni direktorici UNESCO Irini Bokovi. Kot je dejala ministrica, želimo cilje kongresa 2017 uskladiti s cilji prvega kongresa iz leta 2012, »poleg tega pa želimo objaviti nov pomemben dokument na področju odprtih virov izobraževanja, ki bi ga sprejela globalna skupnost.«

Ob koncu je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič še dejala, da vse aktivnosti Slovenije in UNESCO na področju prosto dostopnih virov izobraževanja izražajo naše prepričanje, da je univerzalen dostop do visoko kakovostnega izobraževanja ključ do izgradnje miroljubnega, trajnostnega družbenega in ekonomskega razvoja in medkulturnega dialoga. »Verjamemo, da je prost dostop do informacij temeljna človekova pravica.«

Vir: MIZŠ, 30. 3. 2016, UNESCO

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)