Študentke in študenti bodo na Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ocenjevali delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnih služb ter organiziranost študija oziroma pogoje, ki so neposredno vplivali na kakovost študija v študijskem letu 2011/2012. Ocenjevanje bo potekalo spletno s študentsko anketo preko ŠIS-a, v času od 15. 8. 2012 do 30. 9. 2012. Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa.

Na osnovi odgovorov bo izdelano poročilo, ki je namenjeno seznanitvi vodstva članice UP ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu ter k izboljšavam vsega naštetega.   

  Vir: UP PEF, 8. 6. 2012

(Skupno 69 obiskov, 1 današnjih obiskov)