Rektor Univerze na Primorskem je s sklepom št. 10-5-6/10 z dne 11.11.2010 razpisal nadomestne volitve za člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem. V skladu s 33. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Pravilnik) lahko vsaka članica univerze predlaga enega kandidata izmed delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost. Dve ali več članic lahko predlaga skupnega kandidata.

Volilna komisija je na svoji 2. redni seji dne 3.12.2010 potrdila listo kandidatov. Le-ta se skladno z drugim odstavkom 37. člena Pravilnika objavi na univerzi.

Vir in več informacij: UP, 7. 12. 2010

Rektor Univerze na Primorskem (UP), prof. dr. Rado Bohinc, je 9. 12. 2010 sprejel najodličnejše predstavnike UP. Rektorjevemu povabilu na skupno srečanje so se odzvali trije častni doktorji – Boris Pahor, prof.dr. Livio Jakomin in Janez Pergar, ter trije častni senatorji – prof. ddr. Mitja Guštin, prof. dr. Tomaž Pisanski in primarij mag. Venčeslav Pišot, dr. med.

Namen srečanja je bil pogovor o aktualnih vprašanjih delovanja UP, zato je vodstvo predstavilo dosedanje rezultate in prioritete razvoja na posameznih področjih delovanja UP v letu 2011. Ob tem je rektor poudaril, da položaj v visokem šolstvu ni tako rožnat, saj je predlog Uredbe o financiranju javnih visokošolskih zavodov za leto 2011 UP močno prizadel.

Da UP stremi k cilju postati vse bolj raziskovalna univerza, kar je tudi temelj razvoja in napredka, pa je s podatki o najvišjem deležu raziskovalcev glede na pedagoško osebje (FTE) potrdil prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP, prof. dr. Rado Pišot (UL ima 0,34 odstotka raziskovalcev/pedagoške zaposlene, UM 0,22 odstotka, UP pa kar 0,52 odstotka).

Več informacij in fotogalerija: UP, 10. 12. 2010

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)