Največ oseb prek spletnih strani javnih ustanov pridobiva najrazličnejše informacije

V Sloveniji je spletne strani javnih ustanov (npr. ministrstev, upravnih enot, občin, zdravstvenih zavodov, fakultet, knjižnic) v zadnjih 12 mesecih – od 2. četrtletja 2012 do 1. četrtletja 2013 – uporabljalo za zasebne namene 51 % oseb v starosti 10–74 let. 48 % oseb je po tej poti pridobivalo različne informacije, 36 % oseb je pridobivalo obrazce in 20 % oseb je izpolnjene elektronske obrazce prek spletnih strani javnih ustanov tudi oddalo. Uporabniki spletnih strani javnih ustanov so večinoma mlajše in bolj izobražene osebe. Med osebami, starimi 16–34 let, je bilo uporabnikov spletnih strani javnih ustanov kar 76 %, med osebami, starimi 55–74 let, pa le 20 %. Glede na izobrazbo je bil delež uporabnikov spletnih strani javnih ustanov največji med osebami z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, 85-odstoten, med osebami s srednješolsko izobrazbo je bil ta delež 52-odstoten, med osebami z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te pa 26-odstoten.

Spletne strani posameznih javnih ustanov se uporabljajo za različne namene

Osebe v starosti 10–74 let so spletne strani javnih ustanov uporabljale v zadnjih 12 mesecih za različne namene: 41 % teh oseb je uporabljalo spletne strani javnih knjižnic, 40 % oseb je uporabljalo spletne strani javnih ustanov v zvezi z odmero dohodnine, 26 % oseb za uveljavljanje pravic s področja socialnega varstva, 24 % oseb je uporabljalo spletne strani javnih fakultet ali univerz za vpis v visokošolsko izobraževanje in 12 % oseb spletne strani javnih ustanov v zvezi z izdajo osebnih dokumentov ali izpiskov iz matičnih registrov.

Večina z uporabo spletnih strani javnih ustanov nima težav

Osebe, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljale spletne strani javnih ustanov, so dokaj dobro ocenile različne vidike uporabe spletnih strani javnih ustanov; 92 % jih meni, da so informacije, ki so na voljo na teh spletnih straneh, v glavnem uporabne, 79 % jih meni, da je iskanje informacij po teh spletnih straneh v glavnem enostavno, 77 % jih meni, da je uporaba storitev na teh spletnih straneh v glavnem enostavna, 62 % pa jih meni, da so možnosti za preverjanje korakov postopka oddaje elektronskih obrazcev v glavnem zadovoljive. Nekaj oseb je pri uporabi spletnih strani javnih ustanov naletelo na določene težave: 19 % oseb je pridobilo pomanjkljive, nejasne ali zastarele informacije, 16 % oseb je naletelo na tehnično okvaro spletne strani, 13 % oseb pa je pri uporabi spletnih strani javnih ustanov potrebovalo pomoč, vendar niso našli navodil za uporabnike ali podatkov za vzpostavitev stika, da bi se lahko obrnili po pomoč.

Vir in več informacij: SURS, 5. 11. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)