Uradni list Republike Slovenije št. 100/2015 z dne 23. decembra 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)