Uradni list Republike Slovenije št. 107/2013 z dne 20. decembra 2013 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)
  • Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se nanašajo na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot veljajo za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, kolikor se je nanašal na javne uslužbenke kot ženske zavarovanke, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance, v neskladju z Ustavo, ter o ugotovitvi, da navedene določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ v preostalem delu niso oziroma niso bile v neskladju z Ustavo
  • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
  • Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
  • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014–2015
  • javni razpis za sofinanciranje udeležbe slovenskega dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2014
  • javni razpis za program Fulbright za leto 2014
  • javni razpis za program Fulbright za leto 2015
  • javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki ju bo v letih 2014–2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
  • obvestilo o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge k javnemu razpisu za izvajanje usposabljanja uslužbencev s področja integracije državljanov tretjih držav, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94/13

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)