Uradni list Republike Slovenije št. 12/2017 z dne 10. marca 2017 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ
 • Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, prilagojenih za izvajanje na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
 • Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega splošnega izobraževanja Umetniška gimnazija, smer gledališče in film
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač
 • Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
 • popravek v javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17)
 • javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«
 • javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017
 • javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu
 • javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019
 • javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017
 • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije
 • javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017
 • javni razpis za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2016/2017 /Mestna občina Koper/

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)