Uradni list Republike Slovenije št. 157/2022 z dne 16. decembra 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
  • Odredba o sprejetju srednješolskih programov izpopolnjevanja
  • Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije
  • Odlok o ustanovitvi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport
  • javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev
  • javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023
  • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025
  • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022
  • javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2023.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)