Uradni list Republike Slovenije št. 17/2022 z dne 11. februarja 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-I)
  • Pravilnik o katalogih znanja
  • Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja
  • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja
  • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
  • Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Slovenij
  • javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2022/2023
  • javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2022
  • javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter – Vrtojba sofinancirala v letu 2022
  • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 63 obiskov, 1 današnjih obiskov)