Uradni list Republike Slovenije št. 172/2021 z dne 29. oktobra 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M)
 • Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto OdUVŠUPNM)
 • Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022
 • Odredba o sprejemu dopolnitve izobraževalnega programa Naravovarstveni tehnik
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
 • Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
 • Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Poročilo o gibanju plač za avgust 2021
 • javni razpis Eurostars 3, v okviru iniciative EUREKA za leto 2021
 • javni razpis za izbor izvajalcev operacij Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021–2023
 • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022
 • javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

 

 

(Skupno 94 obiskov, 1 današnjih obiskov)