Uradni list Republike Slovenije št. 19/2015 z dne 20. marca 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C)
  • Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C)
  • Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
  • Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 6.a člena in o razveljavitvi drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter o razveljavitvi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
  • Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Jesenice 
  • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2015
  • javni ciljni razpis za izbor izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig v okviru spletne knjigarne in knjižnične mreže, ki ga bo v letih 2015–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
  • javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015
  • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Šola za ravnatelje

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)