Uradni list Republike Slovenije št. 203/2021 z dne 24. decembra 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023
  • Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2021.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)