Uradni list Republike Slovenije št. 25/2023 z dne 24. februarja 2023 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-8A)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija, predstavnika zaposlenih, ki ga zaposleni izvolijo na neposrednih volitvah
 • Sklep št. 01.01.03/2023-53 (002-Ad. 1) potrditve imenovanja člana predstavnika narodne skupnosti v Svet RTV Slovenija
 • Poročilo o gibanju plač za december 2022
 • Popravek Sklepa o imenovanju člana Sveta Radiotelevizije Slovenija /SAZU/
 • javni razpis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023
 • javni razpis za sofinanciranje programov kapital mladih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023
 • obvestilo o objavi Javnega poziva za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023–2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)