Uradni list Republike Slovenije št. 26/2015 z dne 17. aprila 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije
 • Popravek Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (4. dopolnitev)
 • Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
 • razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
 • javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2015/2016
 • javni razpis za financiranje štipendij s pričetkom štipendiranja v šolskem letu 2015/2016 za dodiplomske študije v tujini za področje umetnosti, filma in kulturne dediščine
 • javni razpis za financiranje štipendij za podiplomski študij in izpopolnjevanje s pričetkom v šolskem letu 2015/2016 za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati ter nekatere poklice na področju kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta 
 • redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 
 • redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji 
 • redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2015 ter za čas trajanja študijskega leta 2015/2016
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016–2017
 • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)