Uradni list Republike Slovenije št. 29/2022 z dne 4. marca 2022 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)
 • Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29)
 • Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za uspehe na področju športa
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2022
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja
 • javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022
 • javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2022
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2022
 • razpis delovnega mesta direktorja Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 67 obiskov, 1 današnjih obiskov)