Uradni list Republike Slovenije št. 3/2020 z dne 17. januarja 2020 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
 • Pravilnik o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami
 • Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi ustanove in spremembi sedeža ustanove »Fundacija Roka Petrovića, ustanova«
 • Uredba o spremembah Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav
 • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje
 • Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
 • spremembe javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«
 • popravek javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024
 • sprememba javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020
 • javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2020«
 • javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022
 • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije
 • javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2020
 • javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2020
 • najava odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 /Mestna občina Ljubljana/
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2020
 • javni razpis za izbor in sofinanciranje športnih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 2020

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 89 obiskov, 1 današnjih obiskov)