Uradni list Republike Slovenije št. 32/2015 z dne 8. maja 2015 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU-A)
  • Študentska ustava (ŠU-3)
  • Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
  • Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2015 (velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)
  • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2015
  • javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa
  • javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za področje ilustracije in fotografije 2015 
  • ustavitev postopka javnega ciljnega razpisa za izbiro izvajalca javnega kulturnega programa informacijske podpore oddaljenemu dostopu do e-knjig
  • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Narodna galerija
  • javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovenska kinoteka

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)