Uradni list Republike Slovenije št. 35/2018 z dne 25. maja 2018 dobite na naslednjih straneh:

Med drugim je objavljeno:

  • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
  • Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju /Fakultete za informacijske študije v Novem mestu/
  • Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
  • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
  • Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega izpopolnjevanja za nadzornika na smučišču
  • spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2018 za javni razpis za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”
  • javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2018
  • javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki jih v svet imenuje Vlada Republike Slovenije
  • javni poziv k podaji predlogov za podelitev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada v letu 2019

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)