Uradni list Republike Slovenije št. 35/2019 z dne 31. maja 2019 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja
 • Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije dr. Ani Krajnc za velik prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2019
 • Poročilo o gibanju plač za marec 2019
 • javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2019
 • javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 /Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje/
 • javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-1
 • javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2019
 • javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2019 /Občina Ravne na Koroškem/
 • najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2019
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2019

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 79 obiskov, 1 današnjih obiskov)