Uradni list Republike Slovenije št. 36/2021 z dne 12. marca 2021 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG)
 • Zakon o nagradi Zlata čebela (ZNZČ)
 • Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1G)
 • Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1K)
 • Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-D)
 • Odredba o spremembi Odredbe o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije
 • javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2021
 • javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021
 • javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2021«
 • javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2021
 • javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2021
 • javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021
 • javni razpis za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
 • javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času predšolskih in osnovnošolskih otrok
 • javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2021
 • javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2021
 • javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Šenčur.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)