Uradni list Republike Slovenije št. 39/2016 z dne 3. junija 2016 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
 • Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-D)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F)
 • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih
 • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
 • Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2016)
 • Poročilo o gibanju plač za marec 2016
 • Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Viskošolski sindikat Slovenije)
 • Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Viskošolski sindikat Slovenije)
 • javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018
 • javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017
 • javni razpis za dodelitev delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za področje ilustracije in fotografije 2016
 • javni razpis za prevajalske štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2016

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)