Uradni list Republike Slovenije št. 4/2017 z dne 27. januarja 2017 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
 • Statut Univerze v Ljubljani
 • Popravek Vsebine in oblike diplome in magisterija IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
 • Pravilnik o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije
 • Pravilnik o poklicih, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
 • Pravilnik o pogojih za izdajo potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah 
 • Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji
 • Znesek minimalne plače
 • Poročilo o gibanju plač za november 2016
 • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2016
 • sprememba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017
 • javni razpis za izbor operacij »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev«
 • javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017
 • javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

 

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)