Uradni list Republike Slovenije št. 4/2023 z dne 13. januarja 2023 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

 • Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
 • Pravilnik o merilih za preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za notarja
 • Pravilnik o obrazcu vloge za dodelitev subvencije za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije
 • Odredba o sprejetju študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja
 • Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Ustanova za podjetništvo – Enterprise Institute«
 • Znesek minimalne plače
 • Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
 • Odločba o ugotovitvi, da Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B, EPA 190-IX) ni v neskladju z Ustavo
 • Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
 • obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
 • obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2023
 • obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
 • javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2023
 • javni poziv univerzam in raziskovalnim institutom za imenovanje člana Sveta RTV Slovenija kot predstavnika javnosti.

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 160 obiskov, 1 današnjih obiskov)