Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017 z dne 28. julija 2017 dobite na naslednjih straneh:

 

Med drugim je objavljeno:

  • Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
  • Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
  • Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
  • Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom 
  • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Poročilo o gibanju plač za maj 2017 
  • javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2«
  • javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2017/18
  • javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

 

Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa:

SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)